Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten.


Zaterdag 28 april

Limburgse Archeologie Dag in Limburgs Museum Venlo

Op zaterdag 28 april vindt de vierde Limburgse Archeologie Dag (LAD) plaats. Dit archeologisch congres wil een ontmoetingsplaats zijn voor beroeps- en amateur-archeologen, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, bedrijven en geïnteresseerden. Via een  markt zullen archeologische bedrijven en instellingen zich presenteren. Op deze dag is er, behalve lezingen over actuele archeologische onderwerpen en ontdekkingen, een top-5 van archeologische vondsten, een archeologiequiz en de uitreiking van de gouden Guillon-penning. Bovendien kunnen de deelnemers kennis en ervaring uitwisselen.

Voorlopig programma

(titels en sprekers nog onder voorbehoud)

10.15

Ontvangst en inschrijving

 

 

10.45-10.55

Opening

10.55-11.15

Yannick Raczynski - Henk & Ann Van Baelen:

 

Neanderthalers op de Kaap, Neanderthalers in de Kaap.

11.15-11.35

Leo Tebbens:

 

De eerste boeren in Noord-Limburg: ontdekkingen in Well-Aaijen

11.35-11.55

Gilbert Soeters:

 

Archeologie op een kruispunt van Europa: Maastricht A2.

11.55-12.15

Top 5 en archeologiequiz

 

 

12.15-13.30

Lunch

 

 

13.30-13.50

Marc Verhoeven:

 

De Keltische versterking Caestert

13.50-14.10

Jack Geraeds:

 

Het Romeinse grafveld van Heel

14.10-14.30

Jacob Schotten:

 

Nieuw licht op een oude stad: 10 jaar graven langs de Maas in Venlo

 

 

14.30-15.00

Pauze

 

 

15.00-15.20

Anneleen Van de Water:

 

Thorn; vuursteenonderzoek met amateurs en schooljeugd

15.20-15.35

Uitreiking Guillon-penning 2012 door Karel Majoor, voorzitter van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

15.35-15.50

Afsluiting met de winnaar van de top 5 en de finale van de archeologiequiz

 

 

15.50-17.00

Borrel

 

Archeologie Top 5, archeologiequiz en Guillon-penning

Het afgelopen jaar zijn er weer vele grote en kleine vondsten gedaan in Limburg. Sommige hebben de kranten al gehaald, andere nog niet. Tijdens de Limburgse Archeologie Dag worden 5 topvondsten gepresenteerd. Uit deze selectie kiezen deelnemers aan het congres de topvondst van het jaar 2011.

Iedereen wil zijn kennis wel eens testen over archeologie. Dat kan tijdens de LAD. Eerst is er de voorronde van de Limburgse archeologiequiz, daarna de grote finale. Wie wordt de archeologiekenner van Limburg?

Archeologie is mensenwerk en daarom wordt de persoon of instelling die veel voor de Limburgse archeologie betekent in het zonnetje gezet. Deze krijgt de Guillon-penning, vernoemd naar een van de eerste Limburgse archeologen.

Informatie en inschrijven

Het aantal deelnemers is vanwege de beschikbare ruimte beperkt tot 100 personen per dag. Op tijd aanmelden is dus van belang. Na betaling van de deelnemersbijdrage wordt de aanmelding definitief.

Om aan de LAD deel te nemen bedragen de kosten, inclusief koffie en lunch voor leden van de Archeologische Vereniging Limburg € 20,-, voor niet-leden € 25,-. U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier, waarna u zo spoedig mogelijk per post een factuur ontvangt. Mocht u nog vragen hebben over congresbijdragen e.d., dan kunt u contact opnemen met a.joppen@limburgsmuseum.nl.

De LAD biedt u de gelegenheid om uw bedrijf op de informatiemarkt te presenteren door een plaats te huren. De kosten hiervoor bedragen € 100,-. Heeft u belangstelling of u wilt nadere informatie dan kunt u contact opnemen met g.jansen@limburgsmuseum.nl of l.verhart@limburgsmuseum.nl.

Voor overige vragen en contact: info@limburgsmuseum.nl

Organisatoren

De Limburgse Archeologie Dag is een initiatief van het Limburgs Museum, de Archeologische Vereniging Limburg, de Provincie Limburg, het Steunpunt Archeologie en Monumenten en het archeologisch adviesbureau RAAP.

Aanvraag

Vragen?

Neem contact op:
Telefoon +31 (0)45 560 5100
E-mail info@thermenmuseum.nl

Bel me terug:
Als u uw nummer hier invoert,
bellen wij u terug.