Geschiedenis

Romeins Zuid-Limburg

Het huidige zuiden van Limburg heeft ruim vier eeuwen deel uitgemaakt van het Romeinse Rijk. Veroverd door Julius Caesar -rond 50 voor Christus- was het keizer Augustus die de regio inrichtte als de nieuwe provincie van Rome.

Wegen en steden.
De aanleg van een hoofdweg die het gebied verbond met Gallië en de rest van het Romeinse rijk was een belangrijke ontwikkeling. In Zuid-Limburg ontstonden twee strategische locaties op deze weg, die ook wel de Via Belgica wordt genoemd. Waar de weg de Maas overstak werd een brug gebouwd en ontstond de vicus (dorp) Trajectum ad Mosam, het huidige Maastricht. 20 kilometer naar het oosten, in de richting van Keulen, kruiste de Via Belgica een andere Romeinse hoofdweg; die van Aquae Granni (het huidige Aken) naar Colonia Ulpia Trajana (het huidige Xanten). Op de kruising van de twee hoofdwegen ontstond nog een vicus; Coriovallum, het huidige Heerlen.

Het Romeinse platteland
Van de vruchtbare lössgronden in Zuid-Limburg maakten de bewoners in de IJzertijd al volop gebruik. Want eigenlijk was de hele regio al ontgonnen door boeren. Vanaf de Romeinse tijd ondergaat het platteland een ware transformatie. In de IJzertijd produceerden de boeren precies genoeg om zichzelf en hun familieleden in leven te houden. In de Romeinse tijd echter gaan boeren veel grotere hoeveelheden graan produceren, waarvan het grootste deel op de markt verkocht wordt. Door de komst van de steden zijn in de regio bewoners gekomen die niet zelf hun voedsel produceren en dus afhankelijk zijn van wat de boeren op de markt verkopen. Bovendien is de Rijn inmiddels de officiële grens van het Romeinse rijk geworden en als militaire zone ingericht. Concreet betekent dit dat er duizenden legionairs en hulptroepsoldaten zijn gevestigd, die van grote hoeveelheden graan moeten worden voorzien. De boeren in Zuid-Limburg, dat op minder dan 100 kilometer ten oosten van de rijksgrens ligt, profiteren van deze nieuwe afzetmarkt.

Romanisering
De van oorsprong inheemse bevolking in Zuid-Limburg ondergaat na de verovering een ware transformatie. Dit wordt aangeduid met de term 'Romanisering'. Het komt erop neer dat de inwoners elementen van de Romeinse cultuur overnemen en verweven met de eigen cultuur. Denk bijvoorbeeld aan taal (Latijn), architectuur (steenbouw, gebruik van Romeins beton, dakpannen, muurschilderingen), uiterlijke verzorging (kleding, sieraden), eetpatroon en nog veel meer. De steden in Zuid-Limburg krijgen een typisch Romeins aanzien en ook op het platteland zijn de gevolgen van de romanisering zichtbaar in de vorm van een type boerderij dat 'villa' wordt genoemd.

Aanvraag

Vragen?

Neem contact op:
Telefoon +31 (0)45 560 5100
E-mail info@thermenmuseum.nl

Bel me terug:
Als u uw nummer hier invoert,
bellen wij u terug.