Hedendaagse archeologie

In de naoorlogse periode is veel erfgoed in de bodem verloren gegaan, omdat overal werd gebouwd zonder enige vorm van archeologisch vooronderzoek. Door de invoering van het Verdrag van Malta in 1995 moet bij elk bouwtraject vooraf worden bekeken of er mogelijk archeologische resten in de grond zitten. Is dit het geval, dan kan dit eruit worden gehaald voordat met de bouw wordt begonnen.
 
In Zuid-Limburg is sinds de invoering van het verdrag een aantal opzienbarende Romeinse vondsten gedaan. Een daarvan is de Romeinse villa die in 2000 bij Kerkrade werd opgegraven. Een andere belangrijke ontdekking was de askist van Bocholtz, die in 2006 is gevonden. De kist is in z'n geheel naar het Thermenmuseum overgebracht en daar verder uitgegraven. Hierbij kwam een spectaculaire collectie aan bronzen, glazen en aardewerken voorwerpen tevoorschijn. Deze is nu permanent in het museum te bewonderen.

Informationen anfordern

Fragen?

Kontaktieren Sie uns:
Telefon +31 (0)45 560 5100
E-mail info@thermenmuseum.nl

Rufen Sie mich zurück:
Wenn Sie Ihre Nummer hier gebt,
rufen wir Sie zurück.