dinsdag 29 april, door dr. Hans Renes

Boeren in de middeleeuwen

Op dinsdag 29 april 2014 houdt dr. Hans Renes een lezing in het Thermenmuseum over de boerensamenleving in de middeleeuwen. Centraal staat het middeleeuwse landschap in Zuid-Limburg en de boerenlandbouw uit die tijd. De lezing start om 19.00 uur.

Middeleeuwse boeren
Van Noord-Frankrijk tot in het oosten van Europa loopt een brede strook van landschappen die vanouds gekenmerkt worden door grootschalige graanteelt. Zuid-Limburg vormt het Nederlandse deel van die zone. Het Zuid-Limburgse landschap heeft in de middeleeuwen veel van zijn huidige kenmerken gekregen. Bossen werden omgezet in cultuurland, wegen werden aangelegd en dorpen en steden gesticht. Door historische bronnen te combineren met veldwerk, historische kaarten en kaarten van bodem en hoogteverschillen is de historische ontwikkeling van het landschap gereconstrueerd.

Hans Renes is historisch-geograaf aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Erfgoed van Stad en Land aan de Vrije Universiteit. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw heeft hij veel onderzoek gedaan naar de landschapsgeschiedenis van Limburg. Nadien heeft hij zich onder meer bezig gehouden met Europese landschappen en met de relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening. Onlangs werkte hij mee aan de nieuwe Geschiedenis van Limburg.

Lezingenreeks
Van 28 januari t/m 27 mei 2014 organiseert het Thermenmuseum maandelijks een lezing in het thema ‘De eerste boeren’, horend  bij de gelijknamige tentoonstelling die momenteel te zien is in het museum. In de lezingencyclus staat de boerenlandbouw op de löss in Zuid-Limburg door de eeuwen heen centraal.
De laatste lezing vindt plaats op 27 mei 2014.

Toegang € 7,50; Passe-partout (5 lezingen) € 30,00.
Aanmelden tel. 045-5605100, info@thermenmuseum.nl of via de balie van het Thermenmuseum

Request

Questions?

Please contact us:
Phone+31 (0)45 560 5100
E-mail info@thermenmuseum.nl

Call me back:
If you fill in your telephone number,
we will call you back.