Collectie

Het Heerlense stadsbestuur besloot al rond 1880 dat archeologische bodemvondsten uit de omgeving ook te Heerlen moesten blijven. Hiermee werd de basis gelegd voor een van de oudste lokale collecties in Nederland. Van overheidswege werd er ook al heel vroeg, in 1922, een beheerder van deze collectie aangesteld, dhr P.. Peeters. Heerlen is daarmee in feite ook één van de de eerste steden in Nederland die een functionaris aanstelde die verantwoordelijk was voor het beheer van de lokale archeologische collectie en voor stadsarcheologie.
De huidige collectie omvat circa 30.000 objecten waar nog regelmatige nieuwe vondsten aan worden toegevoegd.

Request

Questions?

Please contact us:
Phone+31 (0)45 560 5100
E-mail info@thermenmuseum.nl

Call me back:
If you fill in your telephone number,
we will call you back.