Eigen onderzoek

Naast het presenteren van de resultaten van onderzoek uitgevoerd door derden, wil het Thermenmuseum in de toekomst zelf nieuw onderzoek initiëren. Als kenniscentrum voor Romeins Zuid-Limburg is de onderzoekstaak een belangrijke taak. Dit naast het beheren van de archeologische collectie, het in situ beschermen van het badhuis en het presenteren van het Romeinse verleden aan de bewoners van de regio en haar bezoekers.

Onderzoeksvragen

Te denken valt in de eerste plaats aan nieuw onderzoek naar het badhuis zelf. Met de opgraving in 1941 zijn nog lang niet alle vragen beantwoord over de ontwikkeling en het gebruik van het gebouw. Ook is de mogelijkheid om uit bepaalde vondsten nieuwe informatie te halen sterk toegenomen. Dit komt vooral door innovaties op technologisch gebied.

Daarnaast valt er nog veel uit te zoeken over Coriovallum. Hoewel er door de jaren een groot aantal puzzelstukjes zijn ontdekt, zijn deze lang niet altijd aan elkaar gelegd. Bovendien missen we nog een heleboel belangrijke stukjes.

Het Thermenmuseum hoopt door middel van het aantrekken van studenten en onderzoekers antwoord te krijgen op de vele vragen die er nog zijn. Mogelijkheden voor het verrichten van onderzoek in het Thermenmuseum lichten wij binnenkort nader toe op deze website.

Aanvraag

Vragen?

Neem contact op:
Telefoon +31 (0)45 560 5100
E-mail info@thermenmuseum.nl

Bel me terug:
Als u uw nummer hier invoert,
bellen wij u terug.