Van 50 voor tot circa 450 na Christus behoorde Zuid-Limburg tot het Romeinse Rijk. Er werd een hoofdweg aangelegd die het gebied verbond met Gallië en de rest van het Romeinse rijk: de Via Belgica. Deze weg verbond onze regio met de Romeinse rijksgrens aan de Rijn (Limes). Coriovallum (Heerlen) ontstond op het kruispunt van de Via Belgica en de Romeinse weg van Aken naar Xanten. Langs deze weg werden alle soldaten aan de Rijksgrens voorzien van graan.

Romanisering

De Romeinse invloeden brachten allerlei veranderingen met zich mee: Zuid-Limburg onderging na de verovering een ware transformatie. Elementen uit de Romeinse cultuur zoals de Latijnse taal en architectuur (steenbouw, Romeins beton, dakpannen en muurschilderingen) werden overgenomen. Steden in Zuid-Limburg kregen een typisch Romeins aanzien en op het platteland ontstonden boerderijen die ‘villa’ werden genoemd.

Romeinse platteland
Waren boeren aanvankelijk vooral zelfvoorzienend, in de Romeinse tijd werden producten op een veel grotere schaal gemaakt en verhandeld. Boeren in Zuid-Limburg gingen – dankzij de vruchtbare lössgrond – steeds grotere hoeveelheden graan produceren. Ze introduceerden het begrip ‘markt’.

Stedelingen, die zelf geen voedsel produceerden, waren afhankelijk van de markt. Ook de soldaten en legionairs die de Rijngrens bewaakten, moesten van grote hoeveelheden graan worden voorzien. De boeren in Zuid-Limburg profiteerden van deze nieuwe afzetmarkt.

Naar Romeins voorbeeld verrezen er op het platteland ook Romeinse villa’s (landhuizen). Rondom zo’n villa lagen voorraadschuren, woonruimte voor het personeel en veestallen. De villa’s hadden de functie van landbouwbedrijf: ze produceerden graan voor de markt. Zo’n landhuis werd opgetrokken uit steen, heel anders dan de houten huizen die in die tijd nog veel gebouwd werden.

Romeinse steden
Op strategische locaties introduceerden de Romeinen in Limburg ook de steden. In deze nieuwe steden vestigden zich vooral ambachtslieden zoals pottenbakkers en leerlooiers. In Heerlen was er een ware pottenbakkersindustrie. Dat weten we omdat hier meer dan 50 pottenbakkersovens zijn gevonden.

Romeinse wegen
De Romeinen legden door hun hele rijk ook een uitgebreid netwerk van wegen en bruggen aan.  Zo lag Coriovallum (Heerlen) op het kruispunt van de Via Belgica en de Via Traiana.

Historisch goud

Historisch Goud is het erfgoedbedrijf van de Gemeente Heerlen

Kasteel Hoensbroek

Een van de mooiste, best bewaarde en best toegankelijke kastelen van Europa.

document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) { location = 'https://www.thermenmuseum.nl/bedankt/'; }, false );